Medlemskab og kontingenter

GENEREL INFORMATION  

Frederiksberg bueskydning deler hal- og træningsfaciliteter med andre idrætter i Kedelhallens Store Sal på Nyelandsvej. Træningstiderne bliver tildelt af Frederiksberg Idræt (FIU) fra år til år. 

 

I 2023 har foreningen op til fem fællestræningshold, der skyder hhv. onsdag, fredag og lørdag (læs mere under Praktisk Info). 

Vi er max. 12-15 skytter pr. hold. 

Vi optager nye medlemmer året rundt, hvis der er plads på holdene.

 

Året er opdelt i 4 perioder (kvartaler): Jan-marapr-jun, jul-sept og okt-dec. 

Kontingenter betales kvartalsvis forud. 

Begynder du i et igangværende kvartal, betaler du for den resterende periode af dette kvartal. 

INDMELDELSE I FREDERIKSBERG BUESKYDNING

DET ER EN FORUDSÆTNING FOR INDMELDELSE , AT MAN HAR DELTAGET I INTRO/PRØVESKYDNING OG FÅET AFTALE OM STARTDATO. 

Hvis du efter prøveskydning - der er gratis - har fået tilsagn om medlemskab, sender du en mail til foreningen ([email protected]) med dine personlige kontaktoplysninger.

I mailen skal du også oplyse, om du har eget godkendt bueudstyr, eller om du ønsker at låne foreningens til at starte med (maks. 3. mdr.). 

 

Når vi har modtaget din mail med ønske om indmeldelse inkl. kontaktoplysninger, modtager du efterfølgende en bekræftende velkomstmail med praktiske oplysninger, dit medlemsnummer mv. og første kontingentopgørelse.

 

Kopier evt. listen herunder og indsæt den med udfyldte oplysninger i din indmeldelsesmail.

 

Tildelt start på ugedag / fællestræningstid:

Skal låne foren. bueudstyr / Har eget godkendt bueudstyr

Fulde navn:

Postadresse:

Mail:

Mobilnummer:

Fødselsdato og -år:


KONTINGENTER

A-MEDLEMSKAB:  VOKSEN 280 kr/mdl.  - UNGE 190 kr/mdl.

Som A-medlem har du som standard fast en ugentlig fællestræning på 2-3 timer og har - når du har eget bueudstyr - adgang til selv at skyde i alle ugens bevilgede haltider indendørs samt adgang til udendørsbanen året rundt (unge under 17 år dog kun iflg. m/voksen).

 

Det er gratis for skytter at låne bueudstyr til fællestræning i opstartsperioden i maks. 6 måneder for 

unge  og maks. 3 måneder for voksen.

 

B-MEDLEMSKAB 

150 kr/mdl. - minimum ét kvartal.

Som B-medlem har du adgang til træning på udendørsbanen ved Kedelhallen i hallens åbningstider året rundt, medmindre banen er optaget pga. fællestræning eller officielt er lukket af anden årsag (se datoer og tidspunkter på aktivitetsplanen på forsiden af foreningens hjemmeside).