Undervisningsform og buetyper

Undervisningsform

I Frederiksberg Bueskydning ønsker vi, at klubbens formål om at skabe glade og dygtige bueskytter uanset alder, køn og niveau dyrkes gennem en stærk og identitetsskabende holdkultur, hvor fællesskabet er med til at styrke indlæringen. Derfor benytter vi en træningsform, hvor tilpasset indhold er med til, at udvikle hver enkelt medlem med afsæt i eget niveau og i den hastighed, som er mulig. I Frederiksberg Bueskydning arbejder vi både med tekniske færdigheder og mentale processer. Det kombinerer vi med niveau-afstemt praktisk og teoretisk vidensdeling og gensidig coaching til at styrke holdsynergien

og den personlige udvikling.

For at fremme samarbejdet i klubben er træningsholdene sammensat med blandede niveauer i fht. erfaring og niveau. Som nyt (og nuværende) medlem kommer

du derfor til at træne med både nye og erfarne bueskytter. Den træningsformen vi ønsker og benytter kræver en hvis modenhed og vi venter derfor med at tage

imod nye medlemmer til de er fyldt 12 år.

Buetyper, mål og pile

Der findes forskellige buetyper, der kan inddeles på flere måder og for hver kategori findes der forskellige undertyper. I Frederiksberg Bueskydning inddeler

vi buetyperne i langbuer, recurvebuer (med og uden sigte) og compoundbuer. I Frederiksberg Bueskydning kan du skyde med langbue og recurvebue (begge undertyper)..

I Frederiksberg Bueskydning skyder vi mest på skiver, der monteres med forskellige ”ansigter” (betegnelse for skydeskiver) og andre mål. Klubben råder desuden over en samling af dyreattrapper så kaldte 3D-mål. Vi benytter 3D-mål i Store Sal, på udendørsbanen og ved arrangementer i naturen. Pileskafter kan være udført i karbon, aluminium eller træ. Alle typer kan benyttes. Pile monteret med skærende spidser (jagtod) og spidstyper, der ødelægger skiverne, må ikke anvendes.